Wie zijn wij?

De onderneming is klein, ons hart is groot

Mijn enthousiasme en passie voor de zorg is ontstaan sinds de eerste dag dat ik in de zorg ben gaan werken. Steeds vaker speelde de vraag in mij op van hoe de zorg anders of beter kan. Nu de vraag naar zorg met de dag groter wordt, heb ik de stap genomen om mijn visie in de zorg in praktijk te brengen. Met BIJ ONS Zorgt willen wij de uitdaging aangaan om de zorg altijd mét kwaliteit te bieden en waar elk medewerker en cliënt gezien zal worden. Een organisatie waar men werkt vanuit het hart. De onderneming is weliswaar klein, maar ons hart is groot

Wij geloven dat wij de wereld een stukje mooier kunnen maken

BIJ ONS Zorgt, een platte organisatie met een team van enthousiaste professionele medewerkers. Wij geloven dat wij de wereld een stukje mooier kunnen maken.

Professionaliteit begint met een zorghart

Wij zijn van mening dat professionaliteit begint met een zorghart!
Een zorgopleiding geeft kennis om de opgedane theorie in praktijk te brengen. Een diploma is een wettelijk vereiste om de fuctie van Begeleider uit te mogen oefenen. Echter zijn er situaties waarin werk en levenservaring nog waardevoller kunnen zijn dan enkel een diploma. Wij willen mensen met een hart voor de zorg daarom ook een kans bieden om zich te laten (om)scholen in de zorg. Wij staan voor kwaliteit en professionaliteit en denken in mogelijkheden.
Wij bieden een omgeving waarin een ieder zich kan ontplooien en ontwikkelen.
Samen een hart voor zorg!

Bij ons is iedereen welkom

BIJ ONS Zorgt werkt vanuit de gedachte dat iedereen gelijk en belangrijk is en recht heeft op goede en vertrouwde zorg. Dat is de identiteit van de organisatie. Bij ons is iedereen welkom!

Door het behalen van doelen kunnen wij de wereld een stukje mooier maken

De zorgmedewerkers zijn gediplomeerde professionals die vanuit een zorghart werken aan vooraf gestelde doelen beschreven in een persoonlijk zorgplan. Ons streven is om de doelen binnen de gestelde termijn te halen en niet onnodig de vrijgegeven uren daarvoor vast te houden. Door het behalen van doelen kunnen wij de wereld een stukje mooier maken!

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen om aan een baan te komen

Naast het bieden van zorg willen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen om aan een baan te komen en dit te behouden. Dit willen wij o.a. doen door onze begeleiding daar op aan te passen, door het aanbieden van vrijwilligerswerk als een opstapje naar een betaalde baan, het aanbieden van een werk-leer traject onder begeleiding van een praktijkopleider, samenwerkingsverbanden zoeken en aangaan met externe partijen als gemeenten, scholen, bedrijven en stichtingen.

Mocht je meer willen weten over ons en wat wij eventueel voor jou kunnen betekenen, ik wil je graag laten kennis maken met BIJ ONS Zorgt!

Een hartelijke groet,


Charles Messak

Oprichter en trotse eigenaar van BIJ ONS Zorgt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram