Professionaliteit begint met een zorghart

Professioneel
Kwaliteit
Vertrouwd
Gedreven

Maatschappelijke Begeleiding (ambulant)

Professionele begeleiding

BIJ ONS Zorgt biedt professionele begeleiding in de vorm van praktische en sociale ondersteuning. Dat kan zowel bij de cliënt thuis zijn, als in de buitenlucht of op andere afgesproken locatie. Het doel is het organiseren van een gezonde dagelijkse structuur en de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen.

We bieden o.a. ondersteuning bij zaken als;

  • het verkrijgen en het bijhouden van een goed overzichtelijke administratie

  • hoe om te gaan met een gediagnostiseerde problematiek en de daarbij behorende gedragsproblemen

  • contacten leggen met de omgeving

  • opvoedproblematiek

  • hoe te communiceren met anderen

  • het organiseren en stimuleren van een gezonde daginvulling

  • onderhouden van contacten met instanties

Contact

Verlies- en levensbegeleiding

Begeleiding op maat

Bij ONS Zorgt biedt professionele hulp in de vorm van Verlies - en levensbegeleiding aan.

Verlies komt op verschillende manieren voor en vaak op een onverwacht moment. Een dierbare overlijdt, een relatie die over gaat, of het verlies van uw gezondheid met alle gevolgen van dien. Verlies kan een enorme impact op het leven hebben waardoor, hetzij tijdelijk of structureel, aanpassingen nodig zijn. Verlies en rouw vragen aandacht en tijd. Samen proberen wij met u een balans te creëren tussen innerlijke rust en acceptatie.

Lees meer

Huishoudelijke Ondersteuning

Ondersteuning bij de dagelijkse taken

BIJ ONS Zorgt biedt ondersteuning bij de dagelijkse taken in het huishouden, met als doel dat de cliënt in een schoon en leefbaar huis kan blijven wonen.

Wij bieden ondersteuning;

  • als door omstandigheden zoals ziekte of een ongeluk de cliënt geen huishoudelijke taken meer kan uitvoeren. Wij zullen dan de gehele huishoudelijke taken overnemen.

  • als een cliënt moeite heeft met het bijhouden van de huishoudelijke taken. Wij zullen de cliënt stimuleren om samen het huishouden op te pakken, waarbij we samen een huishoudplan opstellen. 

  • als de thuissituatie van de cliënt is ontwricht, stellen we samen met de cliënt een plan op om te bespreken welke taken wij kunnen overnemen, samen kunnen doen of waar wij extra sturing aan de cliënt kunnen geven.

BIJ ONS Zorgt biedt naast de huishoudelijke taken ook ondersteuning met (licht) praktische zaken zoals (samen) boodschappen doen, het ophalen van recepten bij de apotheek en gezinsondersteuning om het gezinsleven draaiende te houden.

Het is die "extra" hulp, die van grote toegevoegde waarde kan zijn voor de cliënt.

Contact
Wij bieden een omgeving waarin een ieder zich kan ontplooien en ontwikkelen.
Samen een hart voor zorg!

Dagbesteding, wat houdt dat in?

Structuur & zinvolle invulling van de dag

Dagbesteding is er voor mensen die zelf geen activiteiten meer kunnen ondernemen en daardoor weinig sociale contacten hebben. Dagbesteding is er ook voor het ontlasten van mantelzorgers. Hiermee blijft het voor veel mensen mogelijk om thuis te kunnen blijven wonen.

Dagbesteding is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven. Daarbij helpt het om de zelfstandigheid waar mogelijk te vergroten. Het gaat hier om structurele activiteiten onder professionele begeleiding.

Contact
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram